Články

Jak se zbavit sídla společnosti.

Wednesday, 20. July 2011

Vypověděli jste nájemní smlouvu společnosti a tato má nadále ve Vaší nemovitosti sídlo? Jak docílit výmazu sídla společnosti v obchodním rejstříku pokud nejste statutárním orgánem takové společnosti?
Celý článek...

Jednání za společnost před jejím zápisem do OR

Monday, 4. July 2011

Pozor na jednání za společnost před jejím vznikem, tj. před jejím zápisem do obchodního rejstříku.
Celý článek...

Převod obchodního podílu ve společném jmění manželů

Thursday, 24. March 2011

Může manžel napadnout převod obchodního podílu, který druhý manžel nabyl za trvání společného jmění manželů?
Celý článek...

Právo společníka nahlížet do dokladů společnosti.

Thursday, 24. March 2011

Je společník oprávněn nahlížet do dokladů společnosti?
Celý článek...

Správa vlastního majetku

Thursday, 13. May 2010

Může být společnost s ručením omezeným založena jen za účelem správy vlastního majetku?
Celý článek...

Doručení pozvánky na valnou hromadu

Sunday, 18. April 2010

Musí společnost zajistit doručení pozvánky na valnou hromadu společníkům?
Celý článek...

K § 196a odst. 3 obchodního zákoníku

Saturday, 17. April 2010

Pokud valná hromada schvaluje nabytí či převod majetku dle § 196a odst. 3, musí mít společníci k posouzení znalecký posudek!
Celý článek...

Strana 1 z 4 Další >>