Jak se zbavit sídla společnosti.

Wednesday, 20. July 2011

Vypověděli jste nájemní smlouvu společnosti a tato má nadále ve Vaší nemovitosti sídlo? Jak docílit výmazu sídla společnosti v obchodním rejstříku pokud nejste statutárním orgánem takové společnosti?

Po několika rozhodnutí soudů různých stupňů došlo k vyjasnění otázky co si počít v situaci, kdy zanikl právní důvod užívání sídla, nicméně společnost se nemá k jeho výmazu z obchodního rejstříku. Nejvyšší soud poskytl návod ve svém usnesení ze dne 18.5.2011, které je k nahlédnutí zde. Návod Nejvyššího soudu lze shrnout jednou větou:

Podejte podnět rejstříkovému soudu!

Jestliže totiž rejstříkový soud zjistí, že zanikl (nebo nikdy neexistoval) "právní důvod užívání prostor, ve kterých je umístěno zapsané sídlo obchodní společnosti, vyzve ji ke zjednání nápravy, tj. k doložení listiny osvědčující právní důvod užívání zapsaného sídla a stanoví jí lhůtu pro splnění této povinnosti."

Pokud ani poté dotčená společnost nesjedná nápravu spočívající v doložení listiny, která osvědčuje právní důvod užívání zapsaného sídla, rozhodne soud o zrušení společnosti s likvidací. Je samozřejmě logické, že v rámci likvidace společnosti bude vymazána z obchodního rejstříku nejen společnost, ale i její sídlo.

Tato oprávnění rejstříkového soudu by mělo být pro společnosti dostatečně motivujícím faktorem k tomu, aby v případě vypovězení nájmu či v návaznosti na jiný zánik právního titulu k užívání sídla společnosti, samy rozhodly o změně sídla a změnily zápis v obchodním rejstříku.