Právo společníka nahlížet do dokladů společnosti.

Thursday, 24. March 2011

Je společník oprávněn nahlížet do dokladů společnosti?

Ano. Svůj požadavek však musí společnosti formulovat dostatečně určitě.

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí, které je k nahlédnutí zde, rozhodl: "Společník společnosti s ručením omezeným je povinen při výkonu svého práva nahlížet do dokladů společnosti vymezit takové doklady do té míry určitě, aby bylo rozhodnutí, kterým mu soud právo k nahlédnutí do spisů přizná vykonatelné." Co je však tímto myšleno? Musí společník specifikovat každý jednotlivý doklad, který požaduje? Nikoliv. I k této otázce se totiž soud v předmětném rozhodnutí vyjádřil: "společník se tak může např. domáhat, aby mu společnost umožnila nahlédnout do všech smluv, které uzavřela v učitém období s hodnotou plnění vyšší než 100.000,-- Kč a pod."