Správa vlastního majetku

Thursday, 13. May 2010

Může být společnost s ručením omezeným založena jen za účelem správy vlastního majetku?

Ano!

Po několikaletých debatách, zda je správa vlastního majetku předmětem podnikání či činnosti a zda může být společnost s ručením omezeným založena jen pro účely správy vlastního majetku rozhodl Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí, které je k nahlédnutí zde, ve kterém kromě jiného určil: "Společnost s ručením omezeným je možné založit i za jiným než podnikatelským účelem (§ 56 odst. 1 věta čtvrtá obch. zák.), a nelze proto vyloučit, založení společnosti jejímž předmětem činnosti bude právě správa vlastního majetku." Nejvyšší soud ČR taktéž jednoznačně určil, že: "správa vlastního majetku není podnikáním a nemůže proto být ani předmětem podnikání obchodní společnosti"

Je tak nyní zcela jednozačně potvrzeno, že společnost s ručením omezeným může být založena jen za účelem správy vlastního majetku a že správa vlastního mejtku není předmětem podnikání společnosti nýbrž předmětem její činnosti.