Právní služby

Prostřednictvím renomované advokátní kanceláře zajistíme veškeré právní služby v oblasti práva obchodního, bankovního, pracovního a práva informačních technologií, jakož i v jiných oblastech souvisejích s podnikáním.

Právní management (management law-care)

Znamená průběžný dohled nad jednotlivými právními úkony statutárních orgánů a valných hromad. Aspekty činnosti statutárních orgánů jsou posuzovány nejenom z obchodně právního náhledu (otázky účinnosti, funkčnosti), ale také z občanskoprávního (otázky platnosti, určitosti), trestněprávního a pracovněprávního.

Smluvní dokumentace

Pro naše klienty zajistíme komplexní servis v oblasti závazkového práva, tj. přípravu veškerých typů obchodních smluv, jejich vyjednávání a realizaci.

Právní rozbory

Na základě požadavků klienta necháme vypracovat komplexní rozbory jednotlivých právních problémů. Výsledkem je právní rozbor, který respektuje okolnosti jednotlivého případu a nabízí několik řešení konkrétní situace s formulací právně nejvhodnějšího řešení.

Krizový právní management

Dle pokynů klienta zajistíme krizový právní management podniku, tj. především převody, zápočty a kapitalizace pohledávek, snižování a zvyšování základního kapitálu, jakož i zajišťování dohod s věřiteli (např. stand-still agreements).

Právní audit

Výsledkem právního auditu je Due Diligence Legal Report vyhodnocující veškerá skutečná, jakož i potenciální právní rizika a nesrovnalosti daného případu. Podrobně bude zkoumána smluvní dokumentace, korporátní rozhodování a vnitřní předpisy s důrazem na požadavky klienta.