Prodej ready-made společností

 Díky naší specializaci na nejvýhodnější typ obchodní společnosti a podnikání v České republice komplexně pokrýváme všechny aspekty problematiky ready-made společností s ručením omezeným.

Naše služby nekončí prodejem určité společnosti s r.o., ale zahrnují veškeré kroky související s převedením společnosti včetně přípravy potřebné dokumentace, smluv, jednání s úřady a obchodním rejstříkem. Se zaměřením na individuální přizpůsobení společnosti jsme připraveni realizovat Vaše představy o struktuře, vlastnostech a fungování společnosti.

Veškeré kroky přizpůsobíme Vašim požadavkům a navrhneme jejich řešení s plnou garancí, která reflektuje platné právní předpisy a aktuální judikaturu České republiky.

Výhody ready-made společností

 • Nová společnost k dispozici do 24 hodin.
 • Nejrychlejší a nejbezpečnější způsob zahájení podnikání.
 • Můžete za novou společnost okamžitě jednat.
 • Žádné zdržení a překážky při zahájení podnikání.
 • Odpadá nutnost vyřizování složitých administrativních kroků.

Námi nabízené ready-made společnosti s r.o.

 • Jsou již zapsány v obchodním rejstříku.
 • Mají zcela splacen základní kapitál.
 • Nikdy nevyvíjely žádnou podnikatelskou aktivitu.
 • Nemají žádné závazky.
 • Jsou registrovány u příslušných úřadů.
Vše je smluvně garantováno!

Proč si novou společnost nezaložit sám?

 • Za společnost je možné jednat až od okamžiku jejího zápisu do obchodního rejstříku. Od rozhodnutí založit společnost do okamžiku, kdy usnesení o povolení zápisu nabude právní moci, může uplynout v lepším případě několik týdnů, bez odborné pomoci i několik měsíců.
 • Můžete přehlédnout drobnost, kvůli které se celý proces zápisu zpozdí nebo v horším případě zastaví.
 • Můžete zapomenout na oznamovací povinnosti u jednotlivých úřadů, což vede ke komplikacím se zahájením podnikání, v mnoha případech i ke zbytečným sankcím.

Doplňkové služby

Dle potřeby našich klientů dále zprostředkujeme: