Adjustace ready-made společnosti

 Poskytujeme komplexní servis týkající se ready-made společností s ručením omezeným, a proto kromě převodu či souvisejícího poradenství jsme připraveni provést změny společnosti dle Vašich požadavků na její fungování, zajistit pravidelné valné hromady či realizovat výměny v osobách jednatelů, předmětu podnikání atp.

Adjustace tak slouží k optimalizaci společnosti podle vlastnické struktury, představ společníků a podmínek podnikání.

Našim klientům zajišťujeme

 • změnu názvu společnosti
 • změnu předmětu podnikání
 • změnu sídla společnosti
 • změnu jednatelů společnosti
 • změnu jednání statutárních orgánů společnosti
 • uspořádání vazeb mezi společníky
 • uspořádání rozdělení zisku
 • vyřízení živnostenských listů a koncesí
 • změnu společenské smlouvy
 • zřízení dozorčí rady
 • zřízení stanov společnosti
 • a další uspořádání společnosti