Ceník

Prodej ready-made společnosti

Prodej společnosti ready-made s.r.o. 26.000,- Kč

Cena zahrnuje:

 • převod 100% obchodního podílu společnosti zapsané v obchodním rejstříku
 • přípravu potřebné dokumentace
 • soudní poplatky
 • uspořádání valné hromady
 • jmenování nového jednatele společnosti
 • ověření příslušných listin a podpisů
Balíček Ready-made plus + 7.000,- Kč

Cena zahrnuje:

 • změnu zakladatelských dokumentů
 • změnu názvu společnosti
 • změnu jednání jednatelů
 • změnu předmětu podnikání
 • změnu počtu společníků
Vyřízení živnostenského oprávnění nebo koncese + 3.000,- Kč

Asistence se založením společnosti

Asistence se založením nové s.r.o. 34.000,- Kč
Uspořádání valné hromady mimo rámec prodeje ready-made společnosti 5.000,- Kč + poplatky

Ceny zahrnují zajištění jednání u notáře, asistenci s vypracováním podkladů, kontrolu dokumentace atd.Tento ceník je platný od 1. ledna 2011. Pokud není výslovně stanoveno jinak, jsou všechny ceny uvedeny bez zákonné sazby DPH.