Postup prodeje ready-made společnosti

Od podpisu smlouvy o převodu obchodních podílů se okamžitě stáváte majitelem společnosti. Současně zvolíte nové jednatele, kteří budou oprávněni ihned jednat! Budete tak moci okamžitě za nově získanou firmu realizovat Vaše obchodní aktivity, a to vše do 24 hodin od kontaktu s námi!

Samotný proces Vašeho nákupu bude probíhat takto:

  1. Příprava veškeré dokumentace a smluv, včetně jejich případných překladů.
  2. Odvolání stávajících jednatelů společnosti a jmenování Vámi určených osob do uvolněných funkcí.
  3. Případná změna názvu společnosti, sídla, předmětu podnikání či společenské smlouvy.
  4. Ohlášení případných živností a vyzvednutí živnostenských listů či koncesí.
  5. Podpis smlouvy o převodu obchodních podílů.
  6. Realizace změn formou zápisu do obchodního rejstříku, eventuální registrace společnosti jako plátce DPH atp.
Struktura prodávaných ready-made s.r.o.
Zakladatelé:1
Jednatelé:1
Předmět podnikání:správa vlastního majetku
Sídlo společnosti:Brno
Základní kapitál:200.000,- Kč
Rozsah splacení:100%

Nezbytné dokumenty

Celý postup proběhne rychle a nekomplikovaně s cílem chránit čas a zájmy klienta.

K úspěšné realizaci převodu bude zapotřebí zajistit pouze tyto dokumenty:

Budoucí společníci a jednatelé
  • fyzické osoby: občanský průkaz nebo cestovní pas
  • právnické osoby: navíc výpis z obchodního rejstříku
Budoucí jednatelé
  • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • občanský průkaz

Ostatní nezbytné dokumenty již zajistíme.