Zakládání společností

Založení společnosti s ručením omezeným je v České republice časově náročné a poměrně komplikované. Zahrnuje mnoho úředních úkonů jako např. sepsání společenské smlouvy (zakladatelské listiny), uspořádání valné hromady, podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku aj. Naším cílem je navržení a optimalizace všech potřebných kroků tak, aby v průběhu jejich realizace nedocházelo ke zbytečným komplikacím, časovým prodlevám, nedorozuměním či snad zamítnutí samotného návrhu rejstříkovým soudem.

Při založení společnosti s r.o. zajistíme

  • Navržení struktury společnosti.
  • Návrh a vyhotovení potřebných dokumentů, společenské smlouvy (zakladatelské listiny).
  • Uspořádání ustanovující valné hromady.
  • Asistenci se získáváním živnostenských oprávnění, koncesí, licencí aj.
  • Vyplnění a podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
  • Registraci společnosti k dani z příjmu právnických osob, DPH...

Doplňkové služby

Dle potřeby našich klientů dále zajistíme zprostředkování: